Pokud jsou vám aktivity Spolku sympatické, můžete je podpořit některým z níže uvedených způsobů. Dary budou využity na podporu, rozvoj a uchování tradice a paměti na domácí i zahraniční odboj. Podporována bude realizace setkání a přednášek, údržba pietních míst, účast na domácích a zahraničních pietních akcích, i přímá podpora účastníků a účastnic odboje.

Finanční dar

Kromě zaslání finančního daru na transparentní účet číslo 200 116 8648 / 2010 vedený u Fio Bank, můžeme samozřejmě přijmout také finanční dar prostřednictvím individuálního daru. To znamená, že s dárcem uzavřeme písemnou darovací smlouvu a dárce zašle peníze v hotovosti na provozní účet spolku. Finanční dar je možné využít ke snížení daňového základu. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.

Nefinanční dar

Spolek je možné podpořit také nefinančně.

Můžete nám poskytnout službu, kterou můžeme využít ve prospěch spolkové činnosti (tisk, výroba propagačních materiálů, vazba květin a věnců, fotografování na našich akcích, zprostředkování dopravy na pravidelná akce Spolku apod.)?

Můžete nabídnout materiální podporu našim členům – seniorům?

Máte úplně jiný nápad?

Sem s ním! Budeme Vám velmi vděční za jakoukoli formu podpory.

Dobrovolnictví a brigády

Chcete se stát našimi dobrovolníky? Umíte něco, co může Spolek využít? Dejte nám o sobě vědět.

Pravidelně několikrát do roka organizujeme brigády k údržbě pietních míst spojených s hrdiny druhého odboje. Pojďte s námi! Podívejte se do aktualit.

Pokud nás chcete podpořit některým z uvedených způsobů, prosím kontaktuje nás pro bližší informace na emailu info@spolekodboje.cz