Pokud jsou vám aktivity Spolku sympatické, můžete je podpořit některým z níže uvedených způsobů. Dary budou využity na podporu, rozvoj a uchování tradice a paměti na domácí i zahraniční odboj. Podporována bude realizace setkání a přednášek, údržba pietních míst, účast na domácích a zahraničních pietních akcích, i přímá podpora účastníků a účastnic odboje.

Finanční dar

Finanční dar v současné době můžeme přijmout pouze prostřednictvím individuálního daru. To znamená, že s dárcem uzavřeme písemnou darovací smlouvu a dárce zašle peníze v hotovosti na provozní účet spolku. Finanční dar je možné využít ke snížení daňového základu. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.

V průběhu dubna bude vyhlášena veřejná sbírka, která momentálně prochází schvalovacím procesem na Krajském úřadě. Dárci nás budou moci podpořit na transparentním účtu, jehož číslo včas zveřejníme.

Nefinanční dar

Spolek je možné podpořit také nefinančně.

Můžete nám poskytnout službu, kterou můžeme využít ve prospěch spolkové činnosti (tisk, výroba propagačních materiálů, vazba květin a věnců, fotografování na našich akcích, zprostředkování dopravy na pravidelná akce Spolku apod.)?

Můžete nabídnout materiální podporu našim členům – seniorům?

Máte úplně jiný nápad?

Sem s ním! Budeme Vám velmi vděční za jakoukoli formu podpory.

Dobrovolnictví a brigády

Chcete se stát našimi dobrovolníky? Umíte něco, co může Spolek využít? Dejte nám o sobě vědět.

Pravidelně několikrát do roka organizujeme brigády k údržbě pietních míst spojených s hrdiny druhého odboje. Pojďte s námi! Podívejte se do aktualit.

Pokud nás chcete podpořit některým z uvedených způsobů, prosím kontaktuje nás pro bližší informace na emailu info@spolekodboje.cz