Zpravodaj

Zpravodaj Spolku pro zachování odkazu českého odboje prezentuje naši činnost na veřejnosti. V tištěné podobě získávají Zpravodaj nejstarší členové Spolku již pátým rokem díky sponzorskému daru společnosti https://profi.point4me.com/

V letech 2013 - 2016 vycházel Zpravodaj pod hlavičkou Českého svazu bojovníků za svobodu. Od ledna 2017 již pod hlavičkou Spolku pro zachování odkazu českého odboje.