160 let od narození československého generála

V Jičíně si připomenuli prvního československého armádního generála Ing. Jana Diviše, který se narodil před 160 lety v Pardubicích, ale v Jičíně vystudoval nižší reálku a později zde i žil a zemřel. Jeho hrob na jičínském hřbitově byl nákladem města Jičína rekonstruován a v roce 2019 předán Spolku pro zachování odkazu čekého odboje do péče na základě uzavřené smlouvy.

V pátek 21. října 2022 (v předvečer narození Jana Diviše) se u jeho  hrobu sešli  zástupci města Jičína v čele se starostou panem JUDr. Janem Malým a oběma místostarosty paní Mgr. Alenou Stillerovou a panem Petrem Hamáčkem a členové základní organizace Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Předsedkyně základní organizace Jičín, paní Marie Paulíková, místopředseda plk. Ing. v. v. Anatol Kopista, hospodář plk. Ing. v.v. Břetislav Mizera a další. Z Kladna přijela také milá návštěva, předsedkyně celostátního výboru Spolku, sestra Mgr. Gabriela Havlůjová. Ona a sestra Paulíková položily ke hrobu generála Jana Diviše květiny.

Nad hrobem pak promluvili JUDr. Jan Malý, starosta města Jičína, který zde položil věnec a  MUDr. Vilém Hofman, člen jičínské základní organizace.

Pan generál ing. Jan Diviš vystudova Technickou vojenskou akademii ve Vídni. Následně pracoval na různých postech řeitelství ženijních vojsk v Rakousku Uhersku. V roce 1911 byl povýšen na generálmajora. V dubnu 1914 se dostává na velitelství XV.  armádního sboru v Sarejevu. Zažil zde manévry i následný atentát na následníka habsburského trůnu Ferdinada d ´Este a vyhlášení války Srbsku. Když XV.  sbor odejel na válečné pole, stal se velitelem Sarajeva s působností pro celou Bosnu a Hercegovinu. Byl jmenován polním podmaršálkem.

V roce 1916 odešel do důchodu. Není jasné, zda to bylo na jeho vlastní žádost, nebo proto,že odmítal bojovat protiSrbsku. V září 1918 je kontaktován českým domácím odbojem a 30.října požádán,aby převzal organizování armády nového československého státu. V této funkci zůstal až do prosince 1918, kdy ho vystřídal italský generál Piccione. Následně je jmenován do funkce zemského velitele pro Moravu a Slezko. Je povýšen na generála III. třídy (tj. dnešního armádního generála). V roce 1924 odchází na vlastní žádost do důchodu. 

V Jičíně se oženil a žil zde až do své smrti v 8. srpna 1934.  Podle vlastního přání byl pohřben v generálské uniformě.

MUDr. Vilém Hofman, ZO Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Přidat komentář