Stalag Luft III a Velký útěk

U příležitosti 75. výročí od tzv. Velkého útěku spojeneckých letců z německého zajateckého tábora Stalag Luft III v polské Zagani uspořádal Spolek pro zachování odkazu českého odboje návštěvu tohoto místa v neděli 24. března 2019. Zájezd se uskutečnil za podpory Ministerstva obrany České republiky, které Spolku poskytlo autobus k zajištění dopravy.

Společné foto účastníků včetně Stanislava Valenty a Jana Valenty, příbuzných po F/Lt Arnoštu Valentovi, příslušníku 311. čs. bombardovací peruti RAF.

Zájezd byl koncipován jako připomenutí tzv. Velkého útěku spojeneckých letců a také jako vzpomínka na Čechoslováky, kteří se útěku účastnili. Byli to Bedřich Dvořák, Ivo Tonder a Arnošt Valenta. A právě poslední jmenovaný F/Lt Arnošt Valenta, příslušník 311. československé bombardovací peruti RAF byl tím, který patřil mezi 50 zavražděných letců. Bylo nám ctí, že pozvání k zájezdu přijali příbuzní Arnošta Valenty, Jan a Stanislav Valentovi.

Na 40 účastníků zájezdu navštívilo hřbitov nedaleko bývalého zajateckého tábora, kde byl vykonán pietní akt u pomníku věnovaného 50 letcům popravených gestapem. Druhý pietní akt jsme uspořádali u Tunelu Harry, kde u vytesaných jmen našich letců položili věnec Petr Hroník, místopředseda Spolku pro zachování odkazu českého odboje společně se zástupkyní Ministerstva obrany ČR a příbuznými po Arnoštu Valentovi, dále zástupci Spolku pro vojenská pietní místa a pan Jiří Pitín, přeživší lidické tragédie a člen Českého svazu bojovníků za svobodu.

Přítomnost člena Českého svazu bojovníků za svobodu velmi dobře zhodnotila PhDr. Jana Vrzalová, která na adresu Spolku pro zachování odkazu českého odboje prohlásila: „Zástupcům Spolku děkuji za to, že členovi ČSBS Jiřímu Pitínovi umožnili osobní položení věnce za Český svaz bojovníků za svobodu. Opět tím dokázali, že jim jde především o důstojné zachování památky na náš odboj bez ohledu na to, kdo je v jaké organizaci či spolku.“

Na samotné zakončení zájezdu pak všichni účastníci obdrželi Pamětní list a také Pamětní plaketu, kterou pro nás zdarma v rámci sponzorského daru vyrobila společnost Sabe, s.r.o. Grafickým podkladem pro pamětní list i plaketu byla perokresba pomníku 50 zastřelených letců od pana Miroslava Vomáčky z ateliéru www.vendyatelier.cz . Panu Vomáčkovi patří náš velký dík, protože nám tuto perokresbu poskytl zcela zdarma, dle jeho slov je to taková malá splátka za tradici v rodině, na kterou je hrdý. A jistě je hrdý právem, protože bratr jeho dědečka byl pplk. i. m. František Šipula, příslušník 311. čs. bombardovací peruti, který zahynul v rámci operačního letu nad Biskajským zálivem 18. srpna 1942. Děkujeme!

A na samotný závěr pak největší poděkování patří Mileně Kolaříkové, která stála na samém počátku organizace tohoto zájezdu a stala se pro všechny důležitým zdrojem informací. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Text: Petr Hroník

Foto: Monika Šnajdrová

 

9 Comments

 1. Pavel Bartoníček on 25.3.2019 at 22:52

  Pěkná připomínka!
  Vědí znalci o spojení Arnošta Valenty se Slánskem?

  • petrhronik on 25.3.2019 at 23:07

   Napadá mě stejná peruť s Felixem Arnoštem Hellerem, jinak budeme rádi za bližší informace!

 2. Jana Vrzalová on 26.3.2019 at 8:06

  Ještě jednou děkuji za možnost se cesty zúčastnit. Bylo mi ctí se poklonit památce nejen nacisty zavražděných letců. Za důležité pokládám, že s námi jeli i mladí lidé, což vnímám jako významný vklad do budoucnosti naší země, do zachování naší historické paměti. Činnost Spolku pečlivě sleduji od dob jeho založení a jsem ráda, že mohu konstatovat: Vedete si skvěle. Je dobře, že existujete, že nezahálíte a důsledně naplňuje to, co jste si předsevzali.

  • petrhronik on 26.3.2019 at 8:20

   Děkujeme dr. Janě Vrzalové za její slova chvály, moc si toho vážíme a jsme rádi, že se zúčastnila!

 3. Vilém Hofman on 26.3.2019 at 10:54

  Rád se připojuji k hodnocení Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Jsem velice rád, že jsme se v Jičíně rozhodli ukončit členství ve Svazu bojovníků za svobodu a utvořit ZO, která se přihlásila ke Kladeňákům. Spolek pro zachování odkazu českého odboje je opravdu důstojnou organizací, která reprezentuje ty, kteří nejen připomínají hrůzy a nespravedlnost totalitních režimů, které náš národ prožíval prakticky 60 let a bojují tím proti tendencím, které by nás mohli vracet do minulosti, ze které jsme se před 30 lety dostali.
  MUDr.Vilém Hofman, ZO Jičín

  • petrhronik on 26.3.2019 at 15:21

   Viléme, moc děkujeme za tato slova.Jsme moc rádi,že patříte do naší spolkové rodiny! Petr Hroník

 4. René Kzda on 26.3.2019 at 14:59

  Upřímně děkuji organizátorům, ale i všem účastníkům pietního aktu k uctění památky našich nepokořených předků, kteří položili svůj život za naši svobodu! Co krásnějšího mohli naši nezapomenutelní hrdinové tam od shůry vspatřit než vděčné potomky s tou nejkrásnější, srdcí a duší Čechoslováků jednou jedinou vlajkou na světe! Důstojný a krásný akt hodný velikosti oběti!
  René Kazda, člen ČsOL Benešov I a Sokola Pražského České obce Sokolské
  P.S.: Rovněž tak upřímně děkuji za připomenutí nehynoucí Tříkrálové legendy, škpt. Václava Morávka!

  • petrhronik on 26.3.2019 at 15:23

   Vážený bratře Kazdo, vážíme si Vašich slov, protože víme, že jsou upřímná a jdou od srdce. Mrzí mě, že nebyl prostor na popovídání Na Folimance po slavnostním odhalení pamětní desky kpt. Karlu Pavlíkovi, ale snad to doženeme. Srdečně zdravím, Petr Hroník.

 5. Emil Nachlinger on 29.3.2019 at 9:13

  Vážený Spolku!
  Se synem a rodinným přítelem jsme nebyli tak dlouho schopni se rozhodnout, zda se přihlásit na zájezd či na besedu s p. Emilem Příhodou, sběratelem Pragovek, až byla místa zájezdu obsazena. Další to důkaz, jak obtížné je sedět na více židlích…
  Děkuji za reportáž a za fotky ze zájezdu, děkuji členům a hlavně vedení Spolku za skutečnou činnost! Je mi ctí a potěšením, že mohu být členem Spolku, byť tak málo platným.
  Přeji všem pevné zdraví a hodně sil a úspěchů v této potřebné práci!

Přidat komentář