80. výročí transportů židovských obyvatel z Kladna a okolí

Kladno. V úterý 22. ledna se na Kladně uskutečnil pietní akt u příležitosti smutného 80. výročí vypravení židovských transportů Y a Z. Dne 22. února 1942 Němci vypravili z Kladna první ze dvou transportů Židů. Pietnímu aktu předcházelo umístění 1502 Davidových hvězd na ulici Víta Nejedlého.  Z místa, kudy před osmdesáti roky šli v pětistupech židovští obyvatelé ze dvora bývalého Učitelského ústavu Marie Egemové (dnes se v těchto místech nachází Obchodní dům Central Kladno), směrem k nedaleké vlakové vlečce.

Pietní vzpomínku jsme zahájili položením květin u pamětní desky na rohu ulic Ctiborova a Víta Nejedlého, kde se nachází poslední část původní budovy Učitelského ústavu Marie Egemové. Úvodním slovem zahájila pietní vzpomínku historička Mgr. Gabriela Havlůjová, předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Přivítala přítomné představitele a zástupce několika okolních obcí a měst, z kterých pocházeli židovští obyvatelé zahrnutí do transportů.

Následně se slova ujala PaedDr. Irena Veverková, bývalá archivářka Okresního archivu v Kladně, která přítomné seznámila s historickým exkurzem těchto smutných událostí. Německá důslednost a direktivní předpisy neumožnili vypravit transport, který by přesáhl jeden tisíc osob. Transport tak Němci rozdělili na dvě části, na transport Y (vypraven 22.2.1942) a transport Z (vypraven 26.2.1942).

Němci umožnili Židům, aby si sebou vzali zavazadla s povolenou váhou, která nesměla překročit 50 kilogramů. Po důkladné evidenci každého židovského obyvatele, musela každá rodina odevzdat také klíče od svého domu. Následně po dva dny je umístili ve vystěhovaném Učitelském ústavu Marie Egemové. Po tyto dva dny Němci provedli důsledné prohlídky všech opuštěných bytů a domů, kde provedli důkladnou inventarizaci veškerého vybavení. Poté, seřazeni na dvoře ústavu, se přesunuli židovští obyvatelé v pětistupech ulicí Víta Nejedlého k nedaleké vlakové vlečce. Tento smutný scénář se opakoval i při druhém transportu 26.2.2022.

Po emotivním výkladu dr. Ireny Veverkové se slova ujal František Bányai, předseda Židovské obce v Praze. Ten vyjádřil poděkování a uznání nad organizací této vzpomínky a zároveň upřímné dojetí nad hojnou účastí spoluobčanů.

V závěru této vzpomínkové části jsme se společně se zapálenými svíčkami přesunuli ulicí plnou „Davidových hvězd“ do místa vlečky. Zde nechalo Město Kladno nově instalovat Davidovu hvězdu společně s pamětní deskou u příležitosti 80. výročí transportu. Pietní vzpomínku jsme zakončili položením svíček a v tichém rozjímání jsme si vyslechli záznam mluveného slova herců kladenského divadla, kteří předčítali nekonečný seznam všech 1623 osob.

Text: Petr Hroník Foto: Adam Liltera

Přidat komentář