Blahopřejeme!

Místopředseda Základní organizace Jičín Ing. Anatol Kopista oslavil osmdesáté narozeniny. Předsedkyně základní organizace Jičín  mu předala jménem Spolku balíček s přáním mnoha zdraví a spokojenosti.

Plukovník gšt. v.v. Ing. Anatol Kopista se narodil 30. 11. 1940 v rodině Volyňských Čechů v České Krošně na Ukrajině. Jeho otec Josef Kopista byl příslušníkem 1. armádního sboru a v bojích na Dukle byl těžce zraněn. Matka Viktorie Kopistová byla deportována na nucené práce do Polska a vrátila se s podlomeným zdravím až v roce 1946.

Rodina Kopistova, jako většina Volyňských Čechů, požádala o odsun do Československa, návrat jim byl umožněn v roce 1947.

Foto a text: Ing. Břetislav Mizera

Přidat komentář