Braňme čest našich bojovníků za svobodu

Foto: web moderní-dějiny.cz

Náš spolek jej má v názvu a tím také úkol chránit odkaz našeho odboje. Myslím, že bychom neměli mlčet k takovým výrokům o československých legionářích, který zazněl z úst předního činitele našeho parlamentu a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Nešlo v něm pouze o nepochopení toho, proč se naši stateční vojáci v carském Rusku dobrovolně přihlásili do boje proti spojeneckému svazku Německa a Rakouska-Uherska. V tomto výroku byla především nestoudná dehonestace všeho, čeho si vážíme. Vždyť především díky jejich hrdinství a vojenským úspěchům jsme se po skončení první světové války mohli zařadit po bok vítězným mocnostem a T. G. Masaryk mohl argumentovat při kladení požadavku na naší samostatnost. Bez nich by dnes asi těžko mohl pan Filip sedět v samostatném Parlamentu České republiky.

MUDr. Vilém Hofman, člen ZO v Jičíně

Přidat komentář