Činnost městské organizace ČSBS byla ukončena

Jaroslav Selner

Ve středu 14. listopadu 2018 byla rozhodnutím členů základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Brandýse nad Labem ukončena její dlouholetá činnost. Na důvody jsem se zeptal předsedy městské organizace Jaroslava Selnera.

Samozřejmě jako první se nabízí otázka. Proč?

Již před dvěma roky jsme hovořili na členské schůzi o této možnosti. Na protest proti nehoráznému postupu při vyloučení dvou členů z našich řad Ústředním výborem ČSBS. To, co tehdy předvedl předseda ÚV plukovník Vodička a jeho kamarádi místopředsedové bylo minimálně neetické. Bez možnosti obhajoby, bez diskuze k bodu jednání byli vyloučeni z organizace paní Gabriela Havlůjová (Kladno) a Jiří Sucharda (Varnsdorf). Tehdejší místopředseda ústředního výboru, brigádní generál Pavel Vranský, hrdina od Tobrúku a pozdější příslušník RAF na protest proti tomuto vyloučení, ukončil své členství a rezignoval na všechny funkce.

Dá se říct, že to byla první kapka, která přetekla?

Už tehdy to byl spíše litr. Ale pokusili jsme se to vydýchat s tím, že snad dojde k revizi. A místo toho přišla kauza prodeje dvou pater budovy Svazu v Legerově ulici. Dvě patra, bratru za sedm milionů. V destinaci, kde se za tuto cenu dá koupit jediný byt. A komu bylo prodáno? Kamarádovi Richardu Opatovi, vlastníkovi společnosti Auto Opat. A téměř osm set tisíc korun pak pan Vodička použil na nákup nového vozidla škoda Superb v plné výbavě. Samozřejmě, že ho používá i k soukromým účelům.

Nádoba definitivně přetekla, když Vodička vyznamenal známého „policejního bijce“ z roku 1989 Zdeňka Ondráčka svazovou medailí „Za vlast a za svobodu“.

Vaše výroční schůze tedy rozhodla o ukončení činnosti. A co dál?

Ano. Hlasování skončilo jednoznačně, ukončit činnost z důvodu ztráty naší důvěry ve správné vedení Svazu. Osm z devíti členů rezignovalo. Čtyři konči veškerou další činnost. Čtyři bývalí členové JUDr. Loydová, Mgr. Potměšil, Mgr. Jílková a já požádáme o přijetí do Spolku pro zachování odkazu českého odboje“. Budeme-li přijati, vytvoříme novou základní organizaci Spolku v našem dvojměstí. Poslední člen, pan plk. PhDr. Jícha se nevyjádřil s tím, že se ve věci neorientuje a činnost pana Vodičky je podle něj vnitřní záležitostí Svazu. Pokud se rozhodne zůstat členem ČSBS, bude muset přejít k jiné základní organizaci v okrese.

Můžete nám přiblížit činnost Spolku?

Spolek založilo pět občanů, kromě Pavla Vranského všichni ze zrušené kladenské organizace ČSBS. Co se týká organizačního členění, republikový výbor sídlí v Kladně a okresní výbory a základní organizace na příslušných teritoriích. Poslání Spolku je samozřejmě téměř totožné s tím, co prezentuje ve svých stanovách i ČSBS. To znamená udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje. Rozdíl je v tom, že v čele Spolku jsou lidé úctyhodní. Bohužel, to se dle našeho názoru o současném vedení ČSBS říci nedá.

Je něco, co byste chtěl říci na závěr?

Já si myslím, že se sluší poděkovat. Všem, kteří se na práci naší organizace podíleli. Bylo jich mnoho. Dlouholetým předsedou byl generál Strankműller, šéf naší kontrarozvědky ve Velké Británii, paní Nolčová, dcera generála Lišky, od které jsem měl tu čest převzít post předsedy. To bylo před patnácti lety, v době, kdy naše organizace čítala tři desítky členů. Vzhledem k vysokému věku mnozí bohužel odcházeli. Chtěl bych zdůraznit, že význam organizace nespočívá v počtu jejích členů, ale v odkazu lidí, které zastupuje a na které bychom neměli zapomenout. Tak jsem to cítil i já. Zastupoval jsem svého otce, který byl po válce jedním ze zakládajících členů Svazu protifašistických bojovníků.

Samozřejmě nemohu nepoděkovat dalšímu z těch, kteří už mezi námi bohužel nejsou. Je to pan plukovník Zalabák. Bez něj si těch dlouhých patnáct let práce vůbec nedovedu představit. Nikdy mu to nezapomenu.

A nakonec. Ať byl ve vedení města za ta dlouhá léta kdokoliv, musím říci, že nám představitelé radnice vždy vycházeli vstříc v řešení našich požadavků a žádostí. I jim patří naše poděkování.

A já děkuji za rozhovor…

-red-

Přidat komentář