Deklarace FIR – 75. výročí lidické tragédie

Lidice zůstanou navždy výzvou.

Před 75 lety byla obec Wehrmachtem a SS vyhlazena.

Mezinárodní Federace  odbojářů (FIR) – Svaz antifašistů připomíná, že uplynulo 75 let od zločinu německých okupačních jednotek na českém civilním obyvatelstvu.

Před 75 lety 10. června 1942 zavraždily německé jednotky v Československu asi 500 obyvatel obce Lidice, obec ležící 20 km severozápadně od Prahy, mezi mimi byli všichni muži, ženy byly deportovány do koncentračního tábora a většinu dětí zabili v koncentračním táboře Chelmno. O dva týdny později zavraždily německé jednotky více než 30 mužů v Ležácích, obec asi 100 km východně od Prahy. Jako zdůvodnění tohoto masakru uvedli fašističtí okupanti zdařilý atentát na Reinharda Heydricha, pověřenec německé vlády pro „konečné řešení“ židovské otázky, který byl i nejvyšším funkcionářem německé okupační vlády v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Malé skupině československých odbojářů, vycvičených ve Velké Británii, se podařilo tuto osobu, odpovědnou za mnoho zločinů spáchaných také na československém obyvatelstvu, likvidovat přímo v Praze.

Jako odplata a také k vyvolání strachu byly zničeny Lidice a muži z Ležáků zastřelení. Avšak ani tento teror nemohl odboj v ČSR zničit. Českoslovenští odbojáři odvedli svůj díl za osvobození od fašismu.

Mezinárodní federace odbojářů připomíná v tento den bojovnice a bojovníky proti fašismu, kteří přes teror a pronásledování si zachovali odvahu a vůli bojovat.  Připomínáme také širokou celosvětovou solidaritu antifašistů, kteří tím zajišťují, že nikdy nebudou zapomenuty Lidice.

Jsme rádi, že česká vláda organizuje tento památný den jako důležitý svátek. Mimořádně oceňujeme, že Slovenská vláda se rozhodla jednoho z atentátníků vyznamenat in memoriam vysokým vyznamenáním. To jsou důležité signály, že se odmítají všechny pokusy vedoucí k falšování historie.

Odpovědnost za tyto masakry nemá odboj, ale fašistická okupační politika. Nesmíme připustit relativizaci fašistických zločinů a rehabilitaci fašistických kolaborantů!

Překlad z německého jazyka

brig. gen. v. v. Pavel Vranský

Přidat komentář