Den vítězství 1945 – 2019 Jičín

V předvečer Dne vítězství, 7. května 2019 se členové ZO Spolku pro zachování odkazu českého odboje v Jičíně zúčastnila vzpomínkové akce, pořádané Městským úřadem v Jičíně u mohyly padlých rudoarmějců na Čeřovce. Na tomto pietním místě jsou pohřbeny ostatky celkem 38 padlých sovětských vojáků, kteří padli, nebo zahynuli v blízkosti Jičína v květnu 1945. Jejich památku si přišli připomenout také žáci základní školy na Husově ulici spolu s ředitelem školy a učitelkou. Děti zahájily pietní akt českou státní hymnou . Potom ke shromážděným promluvil starosta města JUDr. Jan Malý a za ZO našeho spolku bratr Vilém Hofman.  Na závěr položili zástupci zúčastněných organizací k mohyle květiny.

Delegace se pak přesunuly k památníku škpt. Josefa Šimka, který zahynul 8. května 1945 u obce Popovice u Jičína. Po krátkých proslovech  JUDr. Malého a p. Ladislava Urbana jsme zde také položily květiny.

Dále následovalo uctění památky dalších padlých a to ve Vokšicích, kde své životy položili v květnových dnech roku 1945 v boji za svobodu Josef Havelka, Miroslav Mádlo a Jan Hus.

V posledních dnech války zahynul také na pražských barikádách vrchní respicient finanční stráže Jaroslav Prášek z Jičína. Mnoho odvážných lidí pomáhalo partyzánům a poskytovalo úkryt uprchlým zajatcům. Řada lékařů ošetřovala raněné a nemocné partyzány. Mnozí byli po skončené válce vyznamenáni nejen našimi řády, ale také sovětskými, americkými a britskými. Všem patří naše poděkování a úcta.

Text: MUDr. Vilém Hofman, foto Ing.Břetislav Mizera

Přidat komentář