Úvodní informace pro členy a příznivce

Vážení a milí příznivci Spolku pro zachování odkazu českého odboje. S radostí Vám můžeme oznámit, že  Spolek byl dne 16. ledna 2017 řádně zaregistrován u Městského soudu v Praze. Nyní jsme tedy již oficiálně zapsaným Spolkem.

Jaký tedy je účel Spolku pro zachování odkazu českého odboje?

Dle registrovaných Stanov je účelem Spolku udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.

Kdo Spolek založil?

Zakládajícími členy Spolku jsou bývalí členové zrušené kladenské organizace ČSBS Gabriela Havlůjová, Petr Hroník, David Makara, Klára Kalibová a bývalý místopředseda ÚV ČSBS, válečný veterán, příslušník RAF, plk. v.v. Ing. Pavel Vranský. Spolek vznikl na ustavující schůzi v Kladně dne 9. listopadu 2016.

Kdo jsou další členové?

Prvními členy Spolku se stali bývalí členové Okresní organizace Kladno (ZO Kladno a ZO Slaný), kteří vystoupili z ČSBS poté, co byla tato organizace zrušena rozhodnutím ÚV ČSBS – údajně z organizačních důvodů.

Jaký je profil členů Spolku?

Velmi si vážíme, že se členy stali ti, kvůli kterým Spolek vznikl – skuteční bojovníci za demokracii, přeživší 2. světové války, ale rovněž jejich potomci. Výraznou část členstva ale také tvoří zástupci mladší generace. Lidé, kteří se dějinami válek zabývají, ať profesně (historici, muzejníci), či jako sympatizanti. Prostor je u nás pro všechny, kteří přichází s čestnými úmysly, buď předat své vzpomínky, či odkaz hrdinů a obětí šířit.

Co se nyní ve Spolku děje?

V prvé řadě probíhá zpracování přihlášek a vytvoření aktuální databáze členské základny. Souběžně probíhá příprava na akce, kterých se každoročně účastníme v Kladně a okolí, jako je připomínka transportů židovských obyvatel ve dvou transportech Y a Z. Dále pak naše účast na Dni s T.G.M., které organizuje Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Kromě toho probíhá intenzivní jednání o finanční podpoře na zabezpečení našich akcí na rok 2017.

Kdy dostanou členové nové legitimace?

Na první schůzi Spolku, která proběhne dne 15. března 2017 od 14h. v 1. patře Hotelu Kladno.

Přidat komentář