Ladislav Světlík – 100. výročí narození

V sobotu 25. března 2017 si zástupci Spolku pro zachování odkazu českého odboje připomněli v Plzni 100. výročí od narození stíhacího pilota, příslušníka 312. perutě RAF, plukovníka v.v. Ladislava Světlíka. Slavnostní odhalení pamětní desky plk. Světlíka se uskutečnilo v Plzni, v ulici Plzenecká, před domem číslo popisné 38. V těchto místech se před 100 lety Ladislav Světlík narodil, dnes však v těchto místech nalezneme nový obytný dům, ten původní zde již nestojí.

Organizátorem tohoto pietní aktu byl pan Martin Marek, resp. společnost Vojenské investiční medaile a náš Spolek byl přizván k účasti na této významné události.  Za náš Spolek se v Plzni zúčastnili a u odhalené pamětní desky položili věnec předsedkyně Spolku G. Havlůjová a místopředsedové, válečný veterán plk. Pavel Vranský a Petr Hroník.

Mezi přítomnými účastníky pietního aktu byli zástupci města Plzně, příslušníci Klubů vojenské historie včetně vojenských dobových vozidel a dalších spolků. Kromě plk. v.v. Pavla Vranského, který nadšeně přijal pozvání k účasti na slavnostním odhalení pamětní desky Ladislava Světlíka a s kterým se osobně znal, jsme do Plzně přijeli ještě s dalším vzácným hostem, kterým byl americký historik a spisovatel, Kevin McNamara, kterému v roce 2016 vyšla v USA kniha o československých legionářích pod názvem „Dreams of a Great Small Nation: The Mutinous Army that Threatened a Revolution, Destroyed an Empire, Founded a Republic, and Remade the Map of Europe“. Možná se ptáte, proč uvádíme přítomnost pana McNamary na pietním aktu. Je to proto, že otec pana McNamary za druhé světové války bojoval v řadách RAF.

Po přednesených projevech ve kterých byl představen osud plk. v.v. Ladislava Světlíka a slavnostním odhalení pamětní desky, čekalo přítomné milé překvapení ze strany organizátora, pana Martina Marka, který přítomnému plk. v.v. Pavlu Vranskému předal stříbrnou pamětní medaili s vyobrazením generála Františka Fajtla včetně certifikátu s uvedením pořadového čísla vydané medaile.

Rádi bychom jménem Spolku pro zachování odkazu českého odboje poděkovali pan Martinu Markovi nejen za pozvání k účasti na pietním aktu, ale především za skvělou organizaci pietního aktu a v neposlední řadě za opravdu milé překvapení v podobě předání stříbrné pamětní medaile Pavlu Vranskému.

Text a foto: Petr Hroník

Přidat komentář