Masarykova vatra

V sobotu 8. září 2018 se v obci Lány koná tradiční vzpomínková akce „Masarykova vatra“ u příležitosti 81. výročí od úmrtí prezidenta T. G. Masaryka.

Co je Masarykova vatra?

Tradice zapalování „Masarykovy vatry“ má své kořeny již v  březnu 1935. Lánský sbor dobrovolných hasičů v té době přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka po celé republice zazní v 19.00 hodin hasičské trubky a na tento signál ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené „Masarykovy vatry“. V Lánech předcházel zapálení hranice lampiónový průvod od brány ke hřbitovu, kterého se podle místní kroniky zúčastnilo 600 občanů. Další dva roky se úspěšná akce opakovala. „Masarykova vatra“ se stala oblíbenou tradicí, které se účastnily stovky obyvatel především z Lán.

V roce 1937 se však „Masarykova vatra“ rozhořela znovu, stalo se tak v den prezidentova pohřbu. V této době se začalo uvažovat o přesunutí konání této akce na 14. září, tedy den, kdy Tomáš Garrigue Masaryk zemřel. Zapálena však už mohla být pouze jediná vatra 14. září 1938. Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky potlačila. První poválečná „Masarykova vatra“ se konala roku 1946 opět v březnu. Uspořádaly ji hasičské sbory obcí Lán a Vašírova. Pietní akt se pak pravidelně konal až do roku 1948, kdy „Masarykova vatra“ zaplála naposledy.

Z podnětu ředitele Okresního muzea v Rakovníku (dnes Muzeum T. G. M. Rakovník) Mgr. Františka Povolného a kronikáře obce Lány Františka Pošty se Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v Lánech dne 14. září 2001 rozhodl napomoci k obnovení této ušlechtilé tradice. Od té doby se „Masarykova vatra“ koná každoročně.

( Zdroj: www.masarykovavatra.cz )

Přidat komentář