Návštěva Lidic

Dne
10. června 1942 nacisté vyhladili obec Lidice. Jako odplatu za atentát na
říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo obce je dnes pietním územím,
jehož prázdnota připomíná nesmírnost celé tragédie. Poznání historie obce
Lidice, celosvětového symbolu obětí válečných zločinů, je ponaučením pro
budoucí generace. Základní
organizace Spolku pro zachování odkazu českého odboje Jičín uskutečnila dne 13.
června 2019 tematický výlet do Lidic a Mělníka pro členy, rodinné příslušníky a
další občany města Jičín a nedalekého okolí. Předsedkyně
republikového výboru Spolku, historička Mgr. et. Mgr. Gabriela Havlůjová nám poskytla
pomoc při realizaci prohlídky pamětního místa Lidic. Dokonce nás přivítala
v Lidicích a podala účastníkům velice odborný a poutavý výklad celé
lidické tragedie v průběhu prohlídky Pietního území. Na závěr prohlídky
jsme zasadili růži do záhonu Republiky v Sadu míru a přátelství založeném
v červnu 1955. Při
procházce sadem jsme vzpomněli také na osadu Ležáky, která byla vypálena
nacisty 24. června 1942, domy srovnány se zemí, obyvatelé popraveni na
střelnici v Pardubicích. Jedinými přeživšími byly dvě holčičky, sestry
Šťulíkovy, vybrané k převýchově. Dále jsme vzpomněli 76. výročí vypálení nacisty
obce Český Malín na Volyni, kde české lidi nahnali nacisté do budov a zaživa
upálili. Na
zpáteční cestě jsme navštívili Mělnický zámek a vypili šálek kávy nad soutokem
Labe s Vltavou. Podle starších histografických názorů byl Mělník v 9. a 10.
století centrem slovanského kmene Pšovanů. Přibližně v místě dnešního
zámku se nacházelo hradiště Pšov, podle pověsti rodiště sv. Ludmily. První
zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila v listině 5.
českého krále Přemysla Otakara II z 25. listopadu 1274, kterou byl
Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu.

Celkem se tematického zájezdu zúčastnilo 40 účastníků, kteří zahrnovali široké věkové spektrum a to od 17 až po 84 let. Všichni účastníci byli spokojeni s průběhem návštěvy Lidic a touto cestou by ještě jednou rádi poděkovali předsedkyni Spolku Mgr. et Mgr. Gabriele Havlujové za její vstřícnost, odborný a poutavý výklad lidické tragédie.

Ing. Anatol Kopista

Přidat komentář