Navštívili jsme Blovice na Plzeňsku

Na začátku letošního roku jsme přijali nabídku pana Martina Marka, jednatele společnosti Vojenské Investiční Medaile k účasti na slavnostním odhalení pamětní desky plk. i.m. Ladislavu Světlíkovi v Plzni. Tehdy jsme se zúčastnili společně s bratrem Pavlem Vranským. Před několika týdny se pan Marek ozval opět a přizval nás k účasti na pietní vzpomínce, která se konala v sobotu 11. listopadu 2017, symbolicky na Den válečných veteránů, tentokrát v městě Blovice na Plzeňsku. Právě zde se před 100 lety narodil jeden z nejlepších navigátorů 311. čs. bombardovací perutě RAF, plk. i.m. Karel
Bečvář.

Tentokrát se na Plzeňsko vypravili předsedkyně Spolku G. Havlůjová a místopředseda P. Hroník společně s M. Šnajdrovou. Pomník letců RAF, místních rodáků se nachází v ulici 5. května.

Přes chladné podzimní počasí byla na pietní vzpomínce hojná účast veřejnosti, představitelů a zástupců státní správy a samosprávy, členů klubů vojenské historie v dobových uniformách a dobové vojenské techniky.

U pomníku jsme spolu s ostatními  položili jménem Spolku pro zachování odkazu českého odboje věnec.

Na Den válečných veteránů jsme také uveřejnili Tiskovou zprávu v níž jsme informovali o zahájení spolupráce a vzájemné podpoře mezi naším Spolkem  a Vojenskými Investičními Medailemi, které reprezentuje právě pan Martin Marek. Zároveň děkujeme za poskytnutí finančního daru pro činnost našeho Spolku ve výši deset tisíc korun, které jsme obdrželi na náš sbírkový účet.

Text a foto: P. Hroník

 

Přidat komentář