Nesmíme mlčet!

Armáda České republiky

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se bude projednávat rozpočet pro příští rok. Naše republika se zavázala zvyšovat tu část rozpočtu, která je určena pro armádu. A naši komunisté přicházejí s návrhem, aby se částka, se kterou naše armáda počítala, snížila a toto snížení se ponechalo jako rezerva. Tedy opět útok na naše vojáky, kteří v letošním roce již tolikrát pomohli a stále pomáhají. Nejdříve se pan Vojtěch Filip urážlivě vyjadřuje o našich legionářích, nyní se komunisté dokonce snaží snížit bojeschopnost naší armády.

Vážené sestry, vážení bratři, jsem přesvědčen, že nastal čas, abychom pozvedli své hlasy a vyjádřili svůj nesouhlas s takovými návrhy.

Byly doby, kdy komunisté navyšovali výdaje na zbrojení podle pokynů Moskvy. Tenkrát se nemohl nikdo odvážit nějakým způsobem „snižovat výdaje na zbrojení“. Dnes, kdy žijeme ve svobodné zemi a přijali dobrovolně závazek v rámci obranné aliance, nesnižujme důvěryhodnost naší země v očích našich spojenců. Jsme hrdí na naše současné vojáky a jejich zapojení v mezinárodních misích i doma při zvládání krizových situací. Musíme udělat vše pro to, aby jejich vybavení bylo co nejlepší, proto bylo rozhodnuto o navyšování rozpočtu ministerstva obrany.

MUDR. Vilém Hofman, ZO Jičín

Přidat komentář