Opožděná pocta pplk. Miroslavu Špotovi

Statečný československý voják Miroslav Špot se nesmířil s okupací své vlasti a tak se mladý poručík, absolvent Vojenské akademie v Hranicích, vydal přes Polsko a pak s dalšími našimi chlapci do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Po porážce Francie se přeplavil do Anglie, kde se přihlásil do výcviku kurzu pro zvláštní úkoly. Absolvoval kurz sabotážní, parašutistický a zpravodajský a byl zařazen do desantu Iridium jako velitel čtyřčlenné skupiny parašutistů, která měla po seskoku v porobené vlasti organizovat domácí odboj, provádět zpravodajskou činnost a udržovat spojení s Londýnem. Jejich speciální Halifax ze 161 th squadrony RAF vzletěl ke splnění úkolu 14. března 1943. Bohužel, vinou špatného počasí jejich letadlo bloudilo nad oblastí Sušice a tak bylo rozhodnuto vrátit se zpět. Při přeletu Mnichova dne 15. března se dostalo do protiletecké palby a bylo sestřeleno. Bylo to symbolické: 15. března nad Mnichovem!

Npor. Špot, npor.Křičenský, rtm. Soukup i des. Kobylka zahynuli. Gestapo si nechalo mrtvé letce identifikovat zrádcem Čurdou. Jejich těla byla pohřbena v Perlachovském lesním hřbitově u Mnichova. Stateční bojovníci položili své životy za svou vlast.

Po válce bylo rozhodnuto, že Miroslavu Špotovi, povýšenému štábnímu kapitánovi in memoriam, bude odhalena pamětní deska v budově Lepařova gymnázia v Jičíně, jehož byl absolventem. Bohužel, vlivem politické změny v roce 1948, nebylo možné bojovníkovi ze západu tuto poctu uskutečnit.

Po roce 1989 byl Miroslav Špot povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam. Díky iniciativě JUDr. Jaroslava Veselého, vstřícnému přístupu ředitele Lepařova gymnázia Mgr. Miloše Chlumského a souhlasu zřizovatele školy – Krajského úřadu v Hradci Králové se konalo 26. října 2018 pietní shromáždění v aule Lepařova gymnázia za účasti rodiny Miroslava Špota, která pamětní desku nechala zhotovit podle návrhu Jana Macouna. Studenti školy připravili hudební program . O osobě Miroslava Špota zasvěceně promluvil historik Prof. PhDr. Robert Kvaček. Shromáždění byla přítomna paní Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana a radní pro školství, starosta města Jičína JUDr. Jan Malý, učitelé, studenti a další. Na závěr byla podplukovníku in memoriam Miroslavu Špotovi konečně, po 71 letech, odhalena na schodišti Lepařova gymnázia pamětní deska.

Čest jeho světlé památce!

Text: MUDr. Vilém Hofman

Foto: Ing. Břetislav Mizera

Oba členové jičínské základní organizace Spolku pro zachování odkazu českého odboje  

Přidat komentář