Pamětní plaketa OVV MO

Před třemi týdny jsem objevil v poštovní schránce dopis z Krajského úřadu Středočeského kraje. Po jeho otevření jsem zjistil, že se jedná o pozvánku na slavnostní předání Pamětních plaket Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany za péči o válečné hroby.

Právě dnes, 21. listopadu 2018, jsem se v prostorech jednacího sálu krajského úřadu  Středočeského kraje zúčastnil tohoto slavnostního okamžiku zúčastnil. Z rukou paní Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje a Ing. Imricha Vetráka z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR jsem převzal Pamětní plaketu za péči o válečné hroby. Tím, kdo učinil návrh na udělení tohoto ocenění bylo Statutární město Kladno.

Rád bych proto poděkoval všem, kteří se podíleli na podání návrhu na ocenění a samozřejmě i všem spolupracovníkům, členům Spolku i dalším dobrovolníkům, kteří se zcela nezištně účastní pracovních brigád. Pro mě osobně to pak je velká pocta obdržet tuto plaketu v roce 100. výročí, kdy si připomínáme založení samostatného Československa a stejně tak v měsíci, ve kterém jsme si připomínali padlé ve válečných konfliktech u příležitosti Dne válečných veteránů. Zároveň však je toto ocenění pro další činnost velmi zavazující.

Text: Petr Hroník

Přidat komentář