Perucké židovské rodiny in memoriam

Již v dubnu letošního roku jsme obdrželi pozvánku k účasti na vernisáž výstavy s názvem „Perucké židovské rodiny in memoriam“. Výstava se věnuje osudům židovských rodin, které žily před deportací do koncentračních táborů na Peruci a za necelý rok ji připravila Anna Krausová. Vernisáž výstavy se uskutečnila v neděli 25. června 2017 v prostorech místní knihovny. Prohlédnou si ji můžete v provozní době knihovny až do konce prázdnin.

Vernisáž zahájil a moderoval kazatel Církve československé husitské Ivo Kraus, který v úvodu přečetl z Listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Dále zmínil, že dnešní setkání na Peruci se koná u příležitosti připomenutí vyvraždění místních židovských obyvatel v koncentračních táborech za druhé světové války. Ivo Kraus zmínil, že holocaust je jakýmsi dějinným zlomem a nelze tuto skutečnost přejít, jako by nebyla. Realizace výstavy je vzpomínkou na utrpení židů za druhé světové války. Musíme tyto události neustále připomínat i 72 let poté a nesmíme zapomínat na bolestný skon židů v koncentračních táborech. Následně také představil autorku celé výstavy, která pohovořila o skutečnostech, které jí přiměly k realizaci této výstavy.

Oldřich Látal, předseda ŽO Teplice

Poté se slova ujal Oldřich Látal, předseda Židovské obce v Teplicích, která spolupracuje se Církví československou husitskou. Na vernisáž dorazil z Teplic plný autobus nejen členů této ŽO, ale také řada členů spolupracující ŽO z Drážďan. Díky tomu byla místní knihovna zcela zaplněná. Oldřich Látal jménem židovské obce poděkoval Spolku pro obnovu židovských památek na Perucku a jmenovitě pak pánům Suslikovi, Krausovi a Blažkovi, kteří jsou hlavními iniciátory založení Spolku. Zmínil, že spolupracujícím členem tohoto Spolku je také ŽO Teplice. Poděkoval současnému vedení městyse Peruc, které je velkým podporovatelem aktivit Spolku pro obnovu židovských památek na Perucku.

Zcela zaplněná místní knihovna.

Ing. Arch. Ivo Suslik, předseda Spolku na obnovu židovských památek na Perucku a autorka výstavy Anna Krausová.

Pan Kraus poté předal slovo panu Janu Vnoučkovi, místostarostovi městyse Peruc, který zmínil osobní vzpomínku na svou babičku, která mu vyprávěla o událostech, o kterých se nepsalo v žádných historických knihách. Vyprávěla o historických událostech první republiky, druhé světové války i o padesátých letech na Perucku. Vyprávěla také o židovských rodinách, které za druhé světové války zmizely v koncentračních táborech. Jedno z vyprávění se týkalo také rodiny Frankenbuschů, s kterou se přátelila. Zmínil velmi silný příběh paní Frankenbuschové, která po návratu z koncentračního tábora vyprávěla jeho babičce, jak procházela kolem hromady mrtvých těl a na jedné z nich uviděla své mrtvé dítě. Pan Vnouček poděkoval autorce výstavy a zmínil význam výstavy, která má být jakýmsi mementem coby se mohlo stát, kdyby zvítězila nenávist.

O hudební doprovod se postaral pan Vladislav Vrchota a zpěv hebrejských a sefardských písní přednesla paní Dana Krausová.

Děkujeme panu Ivo Krausovi, že nás pozval na vernisáž výstavy. Přejeme Spolku na obnovu židovských památek na Perucku vše dobré a mnoho zdárně dokončených projektů.

Text a foto: P. Hroník

Přidat komentář