Plamen naděje

V úterý 30.6.1942 bylo nacisty na Kobyliské střelnici popraveno 71 vlastenců za odbojovou činnost včetně takových osobnosti jako byl gen. Josef Mašín, Františka Plamínková či Josef Churavý. Spolek pro zachování odkazu českého odboje ve spolupráci se spolkem Mašínův statek – Památník tří odbojů za přítomnosti Čestné stráže AČR a Ústřední hudby AČR uspořádaly pietní akt ve stejný den i čas s názvem “Plamen naděje”. Jednalo se o unikátní akci, kdy se na místě tehdejší popravy sešel stejný počet lidí, aby za hrdiny odboje zapálili svíčku. S obrovskou vděčností a úctou byli představeni zejména příbuzní po popravených – dcera gen. J. Mašína, Zdeňka Mašínová, rodina popraveného roudnického starosty Antonína Herynka a rodina Čvančarových. Zastřeleného starostu města Louny přišel připomenout současný starosta a místostarosta města Louny. Poslední dvě svíčky a poslední symbolické plameny naděje vysvitly do úterního večera za důstojníky prvorepublikové československé armády a tak symbolicky právě tyto osobnosti připomněli představitelé současné Armády ČR – generálmajor Petr Hromek, velitel Vzdušných sil Armády ČR a plk. Karel Vávra, ředitel Odboru pro válečné veterány MO. Hlavní projev zazněl od Jiřího Padevěta, který zdůraznil, že před 78 lety byli popraveni lidé různého zaměstnání i věku, stejně jako se sešli i dnes účastníci piety – svíčky zapalovali přítomní ve věku 9-86 let. Když předčítal historik dr. Petr Blažek jména popravených i s uvedením věku, mnozí účastníci nezakrývali dojetí. Akce byla ukončena zpěvem české státní hymny všemi účastníky v čele se sólistou kapely Taxmeni, Vráťou Vyskočilem.

Tex: G. Havlůjová, foto: A. Litera

Přidat komentář