Pozvánka do Kladna – 100 let Sletiště

DRAZÍ PŘÁTELÉ A KOLEGOVÉ ZE SPŘÁTELENÝCH SPOLKŮ,

moc si vážíme Vaší dosavadní spolupráce a solidarity. Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu významného výročí – 100 LET OD PRVNÍHO OTEVŘENÍ KLADENSKÉHO SLETIŠTĚ pro I. krajský sokolský slet v roce 1021.

Sletové dny tehdy trvaly od 24. června do 17. července 1921. V hlavní sletový den 10. července 1921 Kladnem pochodovalo 15.000 krojovaných sokolů, cvičilo 4000 mužů a 4000 žen před zraky 50.000 diváků!!

Na 100 leté výročí této pamětihodné události zveme všechny naše spřátelené spolky i jednotlivce, čestné hosty a tehdy zúčastněné sokolské župy:

Budečská (organizátor, spolu se Sokolem Kladno, který Sletiště vybudoval a vlastnil), KrušnohorskáPodřipskáRakovnická (dnes součástí župy Budečské), Sladkovského, a pozdější pražské pětižupí: župy ScheinerovaPodlipnéhoBarákovaPodbělohorskáJungmannova.

Připravujeme důstojné připomenutí této významné události na sobotu 12. června ve 14 hod.na kladenském Sletišti (viz přiložený plakát).
Program bude slavnostně zajájen položením květin k Tyršovu památníku, jako poděkování našim předchůdcům, kteří Sletiště s velkými obětmi vybudovali. programu je kromě slavnostních projevů výstava historických fotografií z budování Sletiště a z prvních sletů, ukázky cvičení kladenských mažoretek s doprovodem dechové kapely, špičkových mladých gymnastů Sokola Kladno, slavnostní průvod s historickými prapory kolem Sletiště a dále k nedaleké sokolovně kladenské jednoty, na jejímž dvoře bude pokračovat výstava o Sletišti a dětských kreseb se sokolskou tématikou, možnost občerstvení a posezení se sokoly.

Navíc je možné po akci navštívit výstavu umění a kulturní festival pod širým nebem, Kladenské dvorky, ve staré kladenské čtvrti Podprůhon (jen pár kroků od sokolovny), až do pozdních večerních hodin.

Těší se na vás

Sokolská župa Budečská a T.J. Sokol Kladno
Mgr. Alena Kottová
Vzdělavatelka župy Budečské

Přidat komentář