Pracovní brigáda v Libušíně

V Libušíně pořádáme od roku 2015 každoročně pracovní brigádu na místním hřbitově na hrobech místních obyvatel, kteří byli příslušníky čs. legií. První brigády v roce 2015 se zúčastnilo více než 30 dobrovolníků, zástupců spolků z Kladna a okolí. Účastnila se kladenská organizace ČSBS, ČsOL, spolek Halda a také například zástupci Junáka z Buštěhradu. Tehdy to byl opravdu smutný pohled na zanedbané hroby zarostlé vysokou trávou,  náletovými dřevinami. Marně jsme se tenkrát snažili dopátrat na matrice v Libušíně kontakt na příbuzné, abychom je přizvali k účasti na malý pietní akt po provedené brigádě a společně položili u hrobů  věneček a zapálili svíčku.

V následujících letech jsme brigády organizovali také, ale bylo to již v menším počtu účastníků. Jednak se jednalo již jen o běžnou údržbu spojenou s vytrháním plevele, dosypáním zeminy, případně mulčovací kůry a také proto, že některé hroby „znovuobjevili“ příbuzní čs. legionářů a udržují je.  A protože každý skutek má být po zásluze potrestán, tak jsme se od místního správce hřbitova dozvěděli, že hned po první pracovní brigádě se některým příbuzným „znovuobjevených“ hrobů nelíbilo, proč na jejich hrobě mají vysypanou mulčovací k k účastůru nebo proč tam mají položený věneček s trikolorou. Chápeme, že ne každému se můžeme zavděčit a dotčeným příbuzným se omlouváme. Chtěli jsme jen, aby místo posledního odpočinutí jejich předků, kteří bojovali na bojištích ruské, italské či francouzské fronty bylo důstojným místem, kde se může každý zastavit, zapálit svíčku nebo položit květinu.

V neděli 24. září 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnila další z pracovních brigád. Údržba byla tentokrát provedena na pěti hrobových místech, kde jsme vytrhali vzrostlou trávu, dosypali jsme zeminu, vysadili vřesy a dosypáním mulče jsme hrobová místa upravili. V Libušíně se nás tentokrát sešlo celkem 14 dobrovolníků, členů Spolku pro zachování odkazu českého odboje a členů Československé obce legionářské Kladno. Všem patří velké poděkování, že studené a vlhké nedělní odpoledne věnovali údržbě hrobů čs. legionářů.

A na kterých hrobech byla tentokrát provedena údržba?

Adolf SHÖN,

ruský legionář

Václav HRUŠKA,

italský legionář

Josef BAROCH,

ruský legionář

Karel ŠTERBA,

italský legionář

Jaroslav ŠLESINGER,

italský legionář

Text a foto: P. Hroník

Přidat komentář