Pracovní brigáda v Lošanech

Více než tři desítky dobrovolníků se sešlo poslední dubnovou sobotu v Lošanech u Kolína v č.p. 1 na rodném statku generála Josefa Mašína. V loňském roce, po pietní vzpomínce, které jsme se zúčastnili již potřetí, nás napadlo, uspořádat v budoucnu na statku brigádu se členy a případnými dalšími dobrovolníky. Naše rozhodnutí podpořila skutečnost, že statek rodiny Mašínů byl paní Zdeně Mašínové vrácen od státu po 70 letech v listopadu loňského roku. Oslovili jsme Pavla Pobřísla ze Společnosti Václava Morávka v Kolíně a přizvali jej ke spolupráci při organizaci brigády. Po dohovoru s paní Zdenou Mašínovou jsme se společně s Pavlem Pobříslem sešli v Lošanech na začátku dubna (7.4.), abychom se domluvili na konkrétní pracovní činnosti, co vlastně bude předmětem brigády. Po příchodu na statek nás čekala na zahradě doslova a do písmene zarostlá džungle náletových dřevin a odpadků zarostlých do travního porostu. Podobně na tom byl i dvůr statku, který byl obehnán starým, zrezivělým drátěným a dřevěným oplocením. Jako organizátoři jsme byli rádi, že se na vlastní brigádu dostavilo tolik dobrovolníků, kteří do Lošan přijeli napříč republikou. Především z Kladna, z Roudnice nad Labem dorazil mj. i prezident spolku Nezapomínej Petr Rajtšlégr, dále pak dobrovolníci z Chýně, Berouna, Olomouce nebo až z Jižních Čech, konkrétně z Českobudějovicka či Prachaticka a dalších míst. Musíme také zmínit pomoc skautů z nedaleké Ratboře, ze skautského střediska Modrá želva, kteří významně pomohli zejména při likvidaci těžkých kmenů ze zahrady pod vedením Pavla Havlíčka. K jak velké proměně dvora a přilehlé zahrady statku došlo, se můžete přesvědčit na přiložené fotodokumentaci.

 

Za pomoc a podporu děkujeme starostovi obce Lošany, panu Miroslavu Jelínkovi, za možnost občerstvení v místní restauraci Maštal majiteli panu Zámečníkovi a v neposlední řadě kladenské společnosti Kalabria za poskytnutí sponzorského materiálního daru v podobě limonád pro zajištění pitného režimu pro všechny účastníky akce. Děkujeme!

Považujeme za velmi důležité postavit se k připomínání historie aktivně. Nestačí položit věnec a vzpomenout. Musíme ukázat, že nám stav rodného statku hrdiny druhého odboje není lhostejný a zároveň si pokládat otázky, k jakému činu období 50. let tehdejší vláda jedné strany zahnala jeho syny. Na rodině Mašínů se můžeme učit a nezapomenout!

Text: G. Havlůjová, P. Hroník
Foto: P. Pobříslo, G. Havlůjová

 

Přidat komentář