Připomínka transportů Y a Z

 V neděli 17. března 2019 jsme se v předvečer celonárodní akce Pamatuj! sešli u pamětní desky na rohu ulic Ctiborova a Víta Nejedlého na Kladně. Právě z těchto míst byly v únorové dny roku 1942 vypraveny dva transporty židovských obyvatel z Kladna a širokého okolí. Otcové, matky a děti, celé rodiny v celkovém počtu 1623. Útrapy koncentračních táborů přežilo pouhých 120 z nich. Za Spolek položili věnec členové ZO Kladno, Irena Gumanová, Monika Šnajdrová, místopředseda ZO Kladno Vladimír Carvan a předseda kladenské organizace Petr Hroník. Po položení věnce se účastníci přemístili do budovy bývalé synagogy v ulici plk. Stříbrného. Právě tam Husův sbor církve československé husitské organizoval vzpomínku na oběti ŠOA. Vzpomínka se týkala obou transportů vypravených z Kladna a také 75. výročí od březnové likvidace tzv. rodinného terezínského tábora.

V průběhu akce pak členové sboru zazpívali několik židovských písní. První písní byla základní židovská modlitba Šema Jisrael, následovala Avenu Malkeinu a nasamý závěr pak zazněla píseň Hatikva, která je zároveň v současné době také státní hymnou Státu Izrael.

Text a foto: Petr Hroník

Hatikva https://youtu.be/-gDO7a2JMuk

Avenu Malkeinu https://youtu.be/Xb9HafhuUxs

Šema Jisrael https://youtu.be/F4gCANAT89s

Přidat komentář