Tisková zpráva Jičín

Jičín, 7. 4. 2018 Avízo: Na základě rozhodnutí Republikového výboru Spolku pro zachování odkazu českého odboje byla dne 7. dubna 2018 založena Základní organizace Jičín. Členy základní organizace jsou bývalí členové okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, která byla zrušena rozhodnutím ÚV ČSBS dne 18. 10. 2016.

Členská základna Spolku pro zachování odkazu českého odboje se tak rozrůstá o účastníky domácího odboje, pozůstalé po obětech nacismu a další členy, kteří se chtějí aktivně zapojit do činnosti Spolku v Královéhradeckém kraji. Je nám ctí, že čestnou členkou Spolku se stala také jedna z přeživších tábora v Terezíně a KT Auschwitz-Birkenau, paní Doris Broulová.

Kladno, 7.4.2018

Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová

předsedkyně

Přidat komentář