Tisková zpráva

G. Havlůjová a M. Marek u pomníku příslušníků RAF v Blovicích

Vojenské Investiční Medaile podpořily Spolek pro zachování odkazu českého odboje.

Vojenské Investiční Medaile zahájily spolupráci se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje. Předmětem spolupráce poskytnutí peněžního daru a dále vzájemná propagační podpora. Darovaná částka ve výši 10.000 Kč byla poskytnuta jednorázově a bude použita v souladu s cíli práce spolku.

Spolek pro zachování odkazu českého odboje pečuje o udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje. Jeho činnost zahrnuje také další osoby, aktivně vystupující proti všem formám totalit a diktatur. Cílem spolku je zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu. Jeho členy jsou váleční veteráni, účastníci odboje, pozůstalí po obětech nacismu a podporovatelé z řad odborné i laické veřejnosti. Sídlo spolku je v Kladně. Předsedkyní je historička Mgr. Gabriela Havlůjová. Jedním z místopředsedů pak válečný veterán, příslušník 311. čs. bombardovací perutě RAF, brigádní generál v.v. Ing. Pavel Vranský.

Vojenské Investiční Medaile jsou soukromým projektem zabývajícím se návrhem a distribucí investičních mincí i medailí z ryzích kovů inspirovaných historií českého a československého vojenství od roku 1914. Jako doplňkový sortiment je nabízena specializovaná literatura. Získané prostředky z prodejní činnosti jsou používány pro popularizaci vojenské historie prostřednictvím článků uveřejňovaných skrz sociální media, pořádáním vědomostních kvízů a soutěží nebo sponzorstvím projektů vojenského charakteru jako je muzejní činnost, pietní a připomínkové akce. Součástí projektu je také sbírková činnost zaměřená na česká a československá vojenská vyznamenání případně další předměty historické povahy spojené s armádou.

Přidat komentář