Udělení Pamětní plakety

Dne 25. října 2018 u příležitosti konání Slavnostního koncertu v Kině Sokol (Kladno), u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa, předali představitelé Spolku pro zachování odkazu českého odboje G. Havlůjová (předsedkyně) a P. Hroník (místopředseda) Pamětní plakety významným osobnostem jejichž život byl spojen s Kladnem a kladenským regionem.

Republikový výbor Spolku udělil u příležitosti 100. výročí od vzniku samostatného Československa Pamětní plaketu:

PhDr. Zdeňku Mahlerovi, dr. h.c., In memoriam *1928 – †2018

Scénárista, spisovatel a pedagog. Významnou měrou se zasloužil o připomínání významných historických událostí a osobností. Ocenění převzal syn, Zdeněk Mahler ml.

Ing. Jaroslavu Bártovi, In memoriam *1927 – †2016

Bojovník, duchovní otec všech časoměřičů a skvělý přítel. Účastník Pražského povstání.  V revolučních dnech povstání pražského lidu se zapojil do činnosti jako spojka ve skupině Toledo, která spadala pod Zpravodajskou brigádu. V posledních letech svého života patřil mezi nejaktivnější členy a byl jedním z ideových tvůrců nově budovaného Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Ocenění převzala manželka, Jaroslava Bártová.

brigádní generál v.v. Jaroslav Selner, generálporučík In memoriam *1906 – †1973

Účastník protinacistického odboje. Velitel 3. československé samostatné tankové brigády v SSSR. Držitel řady vojenských vyznamenání.  V 50. letech perzekvován komunistickým režimem. Ocenění převzal syn, Jaroslav Selner ml.

Na závěr bychom rádi zmínili, že nám bylo velkou ctí ocenit právě tyto významné osobnosti.

-spolekodboje-

 

PhDr. Zdeněk Mahler

Ing. Jaroslav Bárta

 

Jaroslav Selner, generálporučík in memoriam

 

 

Přidat komentář