Vzpomínka na odbojovou skupinu S21B

Místopředseda Spolku Petr Hroník se v neděli 11 června 2017 zúčastnil vzpomínkové akce na Bohdašíně u Červeného Kostelce. Právě v těchto místech působila před 75 roky ilegální odbojová skupina S21B v čele s jejím velitelem Josefem Schejbalem z Malých Svatoňovic. Tato skupina se stala jednou z podpůrných organizací paravýsadku Silver A. Odbojová skupina je spojena zejména se jménem radisty výsadku Silver A Jiřího Potůčka, kterému na půdě místní školy v Bohdašíně poskytla útočiště a odtud se pokoušel již v dubnu 1942 vysílat. Společně s představiteli okolních obcí a měst jsme uctili vzpomínku na popravené a zavražděné, členy ilegální odbojové skupiny S21B.

Jiří Potůček byl 29. prosince 1941 společně s velitelem skupiny Alfrédem Bartošem a Josefem Valčíkem vysazen u obce Senice poblíž Poděbrad. Na území protektorátu obsluhoval radiostanici s názvem Libuše. S Londýnem se poprvé spojil 15. ledna 1942. V té době také byla založena ilegální odbojová skupina S21B. Vysílal z kamenolomu Hluboká (kde byl zaměstnán jako noční hlídač) u obce Ležáky a z Bohdanče. V polovině června  1942 se pak již natrvalo přemístil do nového úkrytu v osadě Končiny u Bohdašína do domu manželů Burdychových. Přestože úkryt byl prozrazen, podařilo se Jiřímu Potůčkovi uprchnout. S mnoha průstřely se dostal až do Trnové u Pardubic. kde vysílením usnul v lese. Zde ho výstřelem do zad ve spánku zastřelil protektorátní četník Karel Půlpán.

Po 75 letech v neděli 11.6.2017, jsme si na Bohdašíně tyto události připomněli společně s představiteli okolních obcí a měst a uctili jsme vzpomínku na popravené a zavražděné, členy ilegální odbojové skupiny S21B.

Text a foto: P. Hroník

 

Přidat komentář