Z došlé pošty… Malé zamyšlení

Jičín. Již déle než 30 let žijeme ve svobodné zemi, která chce být zemí demokratickou a liberální. To znamená, že všichni lidé v této zemi žijící mají právo svobodně prezentovat a obhajovat své názory a všichni jsou si rovni před zákonem. Samozřejmě chceme si svou svobodu a liberální demokracii udržet.

V roce 1999 jsme proto vstoupili do obranné západní aliance NATO. Stalo se tak po dlouhých debatách v parlamentu i mezi občany po zkušenostech z konce třicátých let a následujících padesáti letech. Naše země je malá a v rozděleném světě nemůže zajistit svou vnější bezpečnost bez kolektivu zemí, které chtějí bránit stejné hodnoty.

Náš spolek má ve svém názvu cíl, chceme uchovat tento odkaz a předat uvedené hodnoty dalším generacím. Domnívám se proto, že nemůžeme být lhostejní k některým politickým hnutím a aktivitám, které jsou jednoznačně proti těmto hodnotám. Každé zpochybňování důležitosti našich závazků a jejich relativizaci musíme považovat za zpochybnění našeho ideového směřování. Je naprosto jasné, kam míří takové snahy. Rozdělení společnosti, znejistění a snazší manipulovatelnost.

To, že jsme dobrovolně vstoupili do Evropské unie a NATO nám přináší mnoho nesporných výhod a jistot. Znamená to ovšem, že je nutné, abychom také plnili své závazky a povinnosti, které z toho plynou. Být právním státem a posilovat také svou vlastní bezpečnost, která samozřejmě posiluje i tu kolektivní, jsou věci, pro které je nutné přijímat také nepopulární ekonomická, či jiná rozhodnutí. Nejrůznější hysterické reakce na společná cvičení armád NATO na našem území, nebo dokonce možnost zřízení raketové, či jiné základny u nás, dokládají, že zdaleka ne celá společnost chápe, že je to povinný vklad do společné obrany.

Nevím, zda budou se mnou souhlasit všichni členové Spolku, ale cítil jsme nutnost svůj názor projevit.

Vilém Hofman, člen ZO Jičín

Přidat komentář