Návštěva KT Mauthausen

KT Mauthausen

Ve dnech 23. – 24. října 2017 jsme díky finanční podpoře ze statutárního města Kladna mohli v počtu 49 osob uskutečnit zájezd do koncentračního tábora Mauthausen. Přesně v den 75. výročí popravy největší skupiny našich hrdinů, těch, kteří byli zapojeni do ukrývání parašutistů a dalších odbojářů, kteří přišli o život v souvislosti s atentátem na R. Heydricha. Atentát na Heydricha, zastupujícího říšského protektora vyvolal obrovskou vlnu teroru, během které byla vypálena nevinná obec Lidice a Ležáky a zavražděno a pozatýkáno mnoho osobností našeho odboje a dalších osob, na kterých se nacisté rozhodli pomstít. Právě 24. října 1942 začalo vraždění v Mauthausenu – celkem 294 československých vlastenců, příbuzných a spolupracovníků parašutistů, kteří se podíleli na atentátu, bylo popraveno ve dnech 24. 10. 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1944.

Kromě autobusu vypraveného z Kladna dorazili další dva z Prahy.

Mauthausenem prošlo během války 8000 Čechoslováků, více než polovina byla zavražděna. Mezi známé oběti patří například skladatel Karel Hašler, cestovatel Otakar Batlička, mezi vězněné například budoucí prezident Antonín Novotný, či hledač nacistů Simon Wiesenthal.

Pro nás, Kladeňáky, musím připomenout osobnosti, které dnes známe z pojmenování ulic zejména ve čtvrti Bresson a Ostrovci. Mladí otcové od rodin se zapojili do odboje a svou ilegální činností se snažili bojovat za svobodu našeho národa. Bohužel, byli zadrženi záhy kladenským gestapem a většina z nich zavražděna pár měsíců po zadržení právě v KT Mauthausen. Byl to například Antonín Škvára, dále členové odbojové skupiny S.K. Letná – Rudolf Knotek, Václav Burger, Josef Černohorský a Rudolf Mrázek. Zájezdu se proto zúčastnili i někteří pozůstalý po obětech nacismu.

Schody smrti

Věnec u pomníku položila vnučka Antonína Škváry, paní Monika Škvárová, která tábor navštívila poprvé. Další účastníci zájezdu byli obyvatelé Kladna z KSČM, vzhledem k tomu, že v Mauthausenu byl téměř vyvražděn první ilegální komunistický odboj. Zájezd doplnili i další zájemci o historii 2. světové války z Kladna, Slaného a okolí, kteří jsou buď členy Spolku pro zachování odkazu českého odboje, nebo Československé obce legionářské. K naší radosti pozvání přijala i dr. Jana Vrzalová, předsedkyně Klubu autorů literatury faktu.

Během druhé světové války prošlo koncentračním táborem v Mauthausenu zhruba 320 tisíc vězňů, konce války se dočkalo jen 80 tisíc z nich, tedy pouhá jedna čtvrtina.

Závěrem mi dovolte poděkování nejenom Statutárnímu městu Kladnu za finanční podporu a firmě Slantour za perfektní služby, ale zejména Petru Hroníkovi za organizační zabezpečení celé akce.

Text: G. Havlůjová

Foto: P. Hroník

Přidat komentář