Navštívili jsme Paraplíčko

V podvečer 12. května 2019 jsme navštívili pomník v lese nedaleko Lán, na který nás upozornila paní Alena Potůčková z Drnku. Pomník (zvaný Paraplíčko) odkazuje na místo, kde po ukončení 2. světové války byli vyznamenáni vojáci Rudé armády. Na den přesně před 74 roky, dne 12. května 1945 se v Lánech a v okolí utábořila jednotka Rudé armády plukovníka Venjamina Pavloviče Rjazanceva (byl ubytován v Horníkově čp. 125), disponující i polní pekárnou a pojízdnou tiskárnou. V polním ležení na Šubrtě, kde v době pobytu sovětských vojáků vlál jejich plukovní prapor, zorganizovalo sovětské velení někdy v květnu 1945 slavnostní akt, při kterém byli někteří tankisté dekorováni vysokými vojenskými řády. Jedním z vyznamenaných byl i Boris Ivanovič Ljubomudrev. Dne 22. června 1945 Sověti Lány opustili. (V. P. Rjazancev i B. I. Ljubomudrev později přijeli navštívit místa, kde pro ně skončila druhá světová válka – Rjazancev roku 1960 a Ljubomudrev se synem roku 1972).

Bohužel, v letošním roce si v květnových dnech nikdo nevzpomněl a pomník zůstal zasypán listím se starými umělými květinami. U pomníku jsme umístili věneček a zcela určitě bude toto místo jedním z cílů našich pracovních brigád.

Foto: P. Hroník, text: podklady z  http://www.obec-lany.cz

 

Přidat komentář