Projev bojovníka

Doplňující slovo autora článku: Těší mě zájem o webové stránky Spolku, zvláště pak velký zájem ze strany členů ČSBS, kteří bedlivě sledují veškerou činnost nově vzniklého Spolku. Někteří z nich však v níže uvedeném článku spatřují nehorázný atak na organizátory ČSBS a odmítají kritiku ČSBS, která však záměrem při psaní tohoto článku rozhodně nebyla. Pietní vzpomínka byla připravena a organizována tak jako desítky či stovky jiných a zde opravdu nebylo co vytknout a ani to není předmětem níže uvedeného článku. Pokud má někdo jiný názor, pak je to čistě jeho domněnka. Jediná kritika v článku se týká subjektivního názoru autora článku, kdy ze strany organizátora ČSBS došlo ke strohému představení plukovníka Vranského. Dle reakce 1. místopředsedy ÚV plk. Emila Kulfánka, uveřejněné na webových stránkách ČSBS, byl je i bude plk. Pavel Vranský ve vedení ČSBS i nadále vždy vážen a ctěn. Toto vyjádření a postoj 1. místopředsedy ÚV plk. Emila Kulfánka považuji za potěšující a jistě i zavazující. Všem ostatním si dovolím doporučit, aby se zdrželi domněnek a hledali spíše společné cíle k připomínání českého odboje. P. Hroník

Projev plk. Pavla Vranského, válečného veterána, příslušníka RAF, připravený k přednesení na pietním aktu u příležitosti vzpomínky na škpt. Václava Morávka z příležitosti 75. výročí od jeho hrdinné smrti u Prašného mostu v Praze 6 Dejvicích. Přítomnost plukovníka Vranského se na pietním aktu ze strany organizátora, kterým byl Český svaz bojovníků za svobodu omezil jen na strohé představení “plukovník Vranský, bojovník od Tobruku”. Připomínáme, že válečný veterán, plukovník Pavel Vranský byl nejen bojovníkem od Tobruku, ale také příslušníkem RAF. Kromě jiného byl hned po 2. světové válce zakládajícím členem dnešního Českého svazu bojovníků za svobodu, dlouholetým místopředsedou Ústředního výboru a vzhledem ke svému bydlišti také členem místní organizace na Praze 6. Faktem je, že řada členů Spolku pro zachování odkazu českého odboje jsou bývalí členové ČSBS, a tak nezbude vedení ÚV ČSBS nic jiného, než vzít na vědomí, že se i nadále budeme společně vídat na pietních a vzpomínkových akcí.

“Vážené dámy a pánové,

Vzpomínáme zde 75. výročí smrti legendární osoby našeho domácího odboje, Václava Morávka. O jeho životě a hrdinství, jako jednoho ze slavných Tří králů, bylo již napsáno mnoho, avšak kdykoliv se jeho jméno vyslovuje, nebo v tisku objevuje, znovu a znovu si uvědomujeme, že zvláště toto jméno je synonymem názvu hrdina a vlastenec.   

V boji proti nacistické okupaci bylo mnoho hrdinů, ať již mezi našimi zahraničními vojáky a letci na východě a západě, nebo i v domácím odboji, v ilegální práci, slovenském a českém povstání. Ale hrdinství Václava Morávka nám bude navždy připomínat obrovské odhodlání, pohrdání nebezpečím, často i v zdánlivě neřešitelných situacích, lásku ke své rodné zemi a nenávist k zlovůli a řádění nacistických okupantů.

Stojím, zde před vámi jako zástupce zahraničních vojáků druhé světové války, avšak  my odbojáři  stejně ctíme  hrdinný domácí odboj i ty, kteří úpěli v žalářích, káznicích a koncentračních táborech Hitlerovského Německa. Tok času způsobil, že je nás již jen hrstka, která se pokusila vzdorovat okupaci a dle svých možností oplácela hoře, které nacismus způsobil našemu národu, avšak mohu Vás ujistit, že všichni obdivujeme a hluboce se klaníme před hrdinstvím Václava Morávka, který nám je nehynoucím vzorem.

Nechť jeho světlá památka zůstane vždy v myslích českých občanů jako memento, že za svobodu a štěstí svého národa je třeba bojovat a někdy také umírat.

Děkuji za pozornost”

Přidat komentář