Jak se staví pomníky

Do emailové pošty jsme obdrželi příspěvek o odhalení dvou obnovených pomníků T. G. Masaryka… Na severu Čech byly odhaleny dva obnovené pomníky T. G. Masaryka – ve Sloupu v Čechách a v Krompachu

99 let po vyhlášení samostatného Československa byly znovuobnoveny dva pomníky T. G. Masaryka. Obě busty prezidenta – osvoboditele, jak byly nazývány v době svého vzniku, byly odhaleny v roce 1948 jako jedny z posledních, ne-li úplně poslední v Čechách. O letošní obnovení se zasloužili za velké podpory obou obcí a jejich starostů i mnohých dalších Josef Doškář a ČSOL Nový Bor.

Fotografie na závěr s panem starostou Jaromírem Studničkou

V sobotu 28. října se připomínal vznik Československa na mnoha místech České republiky. Na samotném severu Čech to bylo hned dvakrát. V 11 hodin byl slavnostně odhalen obnovený pomník TGM ve Sloupu v Čechách. A odpoledne v 16 hodin se konala podobná slavnost o 16 km dále, až u hranice s Německem v Krompachu.

 

Oba pomníky mají svůj příběh. Ještě před pár týdny to byla pouhá torza. Oba ve své době vznikly „na poslední chvíli“ a dlouho nevydržely. Ve Sloupu v Čechách to bylo 16. května 1948 v parčíku před kostelem. Místní pošta dokonce vydala speciální razítko. Čtu na něm dnes text „Odhalení pomníku T. G. Masaryka“. V Krompachu to bylo ještě o něco později, 28. října 1948. Tady v průběhu slavnosti odhalení pomníku u Lípy svobody hrála dechová hudba Finanční stráže z Prahy, zpíval pěvecký spolek z nedalekého Jablonného v Podještědí, účinkovali i žáci místní krompašské školy. Po ukončení slavnosti proběhla přehlídka uniformovaných složek – SNB, Finanční stráže a hasičů. Byla to velká sláva.

Slavnostní foto na závěr – ČSOL se zástupci obce a panem starostou Františkem Chadimou.

Netrvalo dlouho a oba pomníky zmizely. Na víc jak 65 let zůstaly na místech jen podstavce, busty se ztratily neznámo kam. Původně pečlivě upravená místa – v Krompachu například obehnané dřevěným plůtkem v národních barvách a později už tajně opečovávané místním učitelem Oldřichem Pohlem, jedním z iniciátorů pomníku – chátrala a zarůstala. Až přišel rok 2016 a obnovy se ujal Josef Doškář a ČSOL Nový Bor. Obě obce obnovu zvažovaly a jeho pomoc velmi uvítaly.

Bylo to ale složitější než byste se nadáli. V případě sochy v Krompachu byl autorem původní ztracené busty sochař Josef Fojtík. Narozen ve Žďáru na Rakovnicku, později student a dlouholetý učitel kameno-sochařské školy v Hořicích. Vytvořil bustu TGM pro pomník a daroval ji obci Krompach, kde vlastnil dům č.p. 21. Model busty tedy poptal pan Doškář u vnučky pana Fojtíka, paní Evy Sukové. Ta mu však sdělila, že model již neexistuje. Jak se ale nakonec domluvili, panu Fojtíkovi stál prezident Masaryk několikrát modelem a měli tedy na půdě ještě další dvě předlohy. Potomci neměli námitek a tak ji pan Doškář poskytl firmě pana Danihelky z Hořic k výrobě busty. Pan sochař Fojtík by měl jistě radost, že jeho dílo se do Krompachu navrací i dnes.

A jak to bylo s bustou ve Sloupu? Opět už původní předloha, která byla dílem sochaře Jana Víta, nebyla k dispozici. V Jižních Čechách se ale podařilo panu Doškářovi nalézt podobnou bustu u akademického sochaře Ivana Tláška, který ji jako předlohu poskytl. Rozměrově odpovídala základně nosného sloupu. A výsledek je i v porovnání s dobovými fotografiemi pomníku více než uspokojivý.

Původní foto pomníku TGM ve Sloupu

Spolupráce všech znovuobnovení pomníků velmi prospěla a to i v oblasti finanční. V Krompachu zaplatili zhotovení busty potomci autora Josefa Fojtíka, ČSOL Nový Bor formu, zbytek nákladů hradila obec. Pan starosta František Chadima, jenž dokončil v čem začal jeho předchůdce pan starosta Audes, mi takto popsal své dojmy z odhalení pomníku. „Bylo to moc příjemné, slavnosti se zúčastnila celá obec. Pomník je nedaleko Lípy svobody vysazené nově v 90.letech. Celé místo budeme ještě na oslavy 100. výročí upravovat. Pomník osadíme plůtkem, provedeme kolem úpravu zeleně. Při příchodu do obce každý zaznamená hned tady u nás kousek za hranicí, že je v Čechách.  Pan starosta Jaromír Studnička ze Sloupu v Čechách, kde hradila veškeré náklady obec, byl také rád, jak se vše zdařilo realizovat. „Slavnost i obnova pomníku se povedla suprově, mám z něj radost. Účast na slavnosti byla velmi dobrá, přišlo kolem 40-50 lidí. Místo je pěkné a důstojné a bude do budoucna připomínkou české státnosti v obci.“

Přeji České republice a Čechům mít více takových Josefů Doškářů, kteří umí obnovit a objevit ztracené poklady. A spolupráci, vůli a podporu všech, kdo realizaci ochotně pomohou. Byl takto obnoven v Novém Boru i pomník Rumburské vzpoury, upraveno pietní místo a vytvořeno nové na místě boje rumburských rebelů. Byla tak obnovena tradice češství a vlastenectví v časech první republiky mnohdy nelehce hájená. Podařilo se ji udržet dodnes a znovu probudit k životu.

Text: -mm-

Foto: archiv Josefa Doškáře a Zbyňka Cincibuse

Poslechněte si o Rumburské vzpouře pořad Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. V pondělí 6.11. 2017 v 18:30 na ČR Dvojce – ČAS VZPOURY, ČAS POMSTY

http://www.rozhlas.cz/dvojka/stopyfakta/_zprava/21-kvetna-1918-jednodenni-rumburska-vzpoura–1767371

Obnovení pomníku TGM v Krompachu

https://photos.app.goo.gl/I28JVcaDFIsqMU0Z2

Obnovení pomníku Rumburské vzpoury a její nové pietní místo v Novém Boru

https://photos.app.goo.gl/ThUZYdsjcVADsv3H3

Přidat komentář